bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

BIP

WITAMY

w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w SŁUBICACH

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy, jej organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach.

Zawarte są tu także informacje o osobach tu pracujących i pełniących służbę, ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

AktualnościOpublikował: Michał Borowy
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Michał Borowy
Dokument z dnia: 22.10.2014
Dokument oglądany razy: 24 384